Bracke Advocatuur Den Haag

Huurrecht

Huurrecht

Wat zijn nu precies de verplichtingen van de huurder en van de verhuurder? In de praktijk blijkt dat zowel huurders en verhuurders niet precies weten wat hun rechten en verplichtingen ten opzichte van elkaar zijn.

De wet geeft in een aantal dwingendrechtelijke bepalingen aan hoe er door huurder en verhuurder in bepaalde situaties gehandeld dient te worden. De wetgeving bestaat echter deels ook uit regelend recht en dat maakt het voor huurders en verhuurders vaak niet eenvoudig om hun rechtspositie bij geschillen in te schatten.

Vaak ontstaan er problemen rond opzeggingstermijnen, huurbetalingsverplichtingen, de vaststelling van de hoogte van de huurprijs, onderhoudsgebreken, verstoring van het huurgenot door of van (mede) huurders etc.

Voor advies en eventuele procedures kunt u bij Bracke-Advocatuur terecht.

Op het gebied van huurrecht verleent Bracke Advocatuur geen rechtsbijstand op overheidsgefinancierde basis (toevoegingsbasis).

Branche-organisatie

Lidmaatschappen

Bracke Advocatuur is lid van de volgende branche-organisaties: