Bracke Advocatuur Den Haag

Tarieven en kosten

Tarieven en kosten

Het honorarium voor de werkzaamheden van Bracke-Advocatuur varieert en is afhankelijk van de navolgende factoren:

  • Complexiteit
  • Het belang,
  • De spoedeisendheid
  • De draagkracht van de cliënt c.q. opdrachtgever,
    op grond waarvan een lager of hoger tarief kan worden overeengekomen.

Het basisuurtarief van Bracke-Advocatuur is exclusief B.T.W. en 5% kantoorkosten.

Vaste prijs

Indien uw zaak zich daarvoor leent, kan ook rechtsbijstand worden verleend voor een vooraf af te spreken vast bedrag (fixed fee).

Gefinancierde rechtsbijstand

Bracke-Advocatuur biedt ook rechtshulp aan cliënten die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen. Of u als rechtshulpzoekende van de overheid gefinancierde rechtshulp krijgt en zo ja, wat in dat geval uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen.

Een actueel overzicht van de regels en vermogensbedragen welke de overheid hanteert voor gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, wordt tevens het Griffierecht gereduceerd (het aan de rechterlijke instantie te betalen bedrag voor het aanbrengen/voeren van een procedure) en zal de deurwaarder veelal kosteloos optreden. Vraag op het kantoor naar de mogelijkheden voor een toevoeging.

Branche-organisatie

Lidmaatschappen

Bracke Advocatuur is lid van de volgende branche-organisaties: