Bracke Advocatuur Den Haag

Arbeidsrecht, Ontslagrecht

Arbeidsrecht, Ontslagrecht

Het kantoor helpt bedrijven, particulieren en instellingen bij het opstellen en sluiten van arbeidsovereenkomsten en kan u advies geven over bestaande arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden.

Ook bent u bij dit kantoor aan het juiste adres voor advies over zaken die verband houden met ontslag, ontbinding van arbeidscontracten en ontslagvergoedingen, geschillen over concurrentiebedingen en het sociaal verzekeringsrecht.

Conflicten oplossen

Heeft u te maken met een conflict, dan kan het kantoor namens u procederen of buitengerechtelijk middels een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst

Werknemer en werkgever kunnen onderling met elkaar afspreken om in goed overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In een dergelijk geval hoeft de werkgever niet naar het UWV Werkbedrijf om een ontslagvergunning voor de werknemer aan te vragen of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter.

Alvorens u tot ondertekening overgaat, dient u zich goed juridisch te laten adviseren, zodat u geen risico loopt verwijtbaar werkloos te worden geacht in verband met een eventuele aanvraag voor een WW-uitkering. In de meeste gevallen biedt de werkgever u ook een financiële tegemoetkoming om juridisch advies in te winnen, zodat het u weinig tot niets zal kosten.

Bracke-advocatuur kan u juridisch advies geven en namens u de onderhandelingen voeren om voor u een goede regeling te treffen.

Branche-organisatie

Lidmaatschappen

Bracke Advocatuur is lid van de volgende branche-organisaties: